Privacyverklaring

Privacyverklaring Natuurlijk geïnspireerd

Natuurlijk geïnspireerd, waarvan Ity Busstra de eigenaresse is, gevestigd aan de Oostwijk 19,7701 PS Dedemsvaart, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, die is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

De kleine tuinman verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van diensten die ik aanbied en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens die ik verwerk zijn(voor- en) achternaam, emailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch zoals adresgegevens en telefoonnummer. Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

Het doel waarvoor persoonsgegevens worden bewaard zijn voor het verzenden van informatie voor elke vorm van dienst die ik bied en het beantwoorden van correspondentie voor elke vorm van dienst. De persoonsgegevens worden op een veilige manier bewaard in mijn computer zolang we contact hebben via workshops, vormgeving of andere activiteiten.

Mocht je alleen informatie aanvragen dan zal ik jouw gegevens verwijderen als er geen verdere activiteit uit voort komt. Als een dienst is afgerond verwijder ik jouw gegevens. Facturen worden zorgvuldig bewaard totdat de minimale verplichte wettelijke tijd is verstreken, zoals voor de Belastingdienst zeven jaar. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden, mocht het zinvol zijn dan uiteraard met jouw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je privacy is een groot goed en je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De kleine tuinman. Een verzoek hiervoor kan gestuurd worden naarinfo@natuurlijk-geinspireerd.nl

Website

De website www.natuurlijk-geinspireerd.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers van welke leeftijd dan ook. Het is een overzicht van de mogelijkheden, activiteiten en fungeert als inspiratiebron. De website van Natuurlijk-Geïnspireerd gebruikt zo ver ik weet geen cookies en is ondergebracht bij Your Hosting.

Natuurlijk geïnspireerd; natuurlijke workshops en wandeltochten, energetisch vormgeving (speel)natuurtuinen, natuurschrijven

Ity Busstra

Natuurlijk geinspireerd